Barn Yoga

Medicinsk BARN/UNGDOMSYOGA  Hösttermin 2021!

 Kom och yoga med oss på Yoga Treats!

Visa källbilden

 KURSSTART? V 34 (29 augusti),  8 gånger : 29 aug-17 oktober

Små grupper för maximal ledning och stöd:

Grupp 1:  7-10 år: kl 10.15–11.05

Grupp 2:  från 11 år: kl 11.15-12.15

Grupp 1 och 2: med och utan funktionsvariation

VAR? YOGA TREATS, Kastellgatan 22, Göteborg

PRIS? 900 kr  (8 ggr kurs)

Anmälan senast 21 augusti!

Bokning kontakta: jannibird@hotmail.com

Betalning sker  efter bekräftelse till bankgiro Yoga Treats: 791-5937. Ange  grupp,namn, adress, personnummer, telefonnummer.

Varför ska barn träna Yoga?

  • FÖR ATT DET ÄR ROLIGT och NYTTIGT samtidigt!
  • Ett underbart sätt för barn att röra sig, bygga upp självkänsla och fantasin stimuleras
  • Barnet blir stärkt, smidigt, får bättre hållning och lederna blir rörligare
  • Barnet lär känna sin kropp, får ökad koncentrationsförmåga och lär sig hantera stress
  • Yoga är en lek inte prestation och tävling
  • Yogalärare: Janni Groenwold Tschanz: medicinsk barnyogalärare/Yoga för barn med speciella behov
  • www.yogatreats.se

 grupp 1: 7-10 år:  På ett lekfullt sätt lär sig barnen yogaställningar, andningsövningar, yogalekar och mycket mer. Här fördjupar vi lite mer och upptäcker spännande saker om oss själva. För alla med och utan funktionsvariation.

grupp 2: från 11 år : för alla med eller utan funktionsvariation. En väg från att inte kunna till att må bra. Vad är min styrka, vad gillar jag och vad gillar jag inte, hur respekterar jag mig själv och någon annan, var är mina gränser, vad är möjligt med min kropp, vad vill jag?

Yoga har mycket mer att bjuda än bara fysiska övningar: koncentrationsförmågan utvecklas, att lära umgås med hela dig. Yoga kan vara ett hjälpmedel att förebygga och kunna hantera stelhet, smärta, spänningar, trötthet, sömnlöshet. Yoga kan lära dig att använda dina möjligheter optimal, att bättre kunna umgås med dina begränsningar och att acceptera dig själv. Det påverkar ditt fysiska och mentala tillstånd positiv. Du får mer insikt i var exakt i kroppen du håller spänningar och hur du kan släppa de, du kan inte lära detta i bara en lektion..:). Vi jobbar med andningen-andning och rörelse, enkla yoga-, andnings- och avslappningsövningar, mental träning och visualisering.

Alla klasser är anpassat efter Folkmyndighetens rekommendationer.

www.yogatreats.se