Shamansk healing

Sweet Medicine Sundance Path
The Rattlesnake school, Twisted Hairs Council of Elders of Turtle Island.

StudyGroupLodge

 Kunskap, Metoder och Healing

 från Modern Shamansk kunskap.

Sweet Medicine Sundance Path har sina rötter från The Twisted Hair Metis Medicine Societies Council of Elders, Det är kunskap som är utvecklad och beprövad under många generationer. Essensen är att vi är i kontakt med allt och alla, långt mer än vi tror. I denna tradition används all kunskap som är beprövad och fungerar sedan urminnes tider in vår tid nu. Detta kallas för att väva samman olika kunskaper till EN sanningens fläta, The Twisted Hairs.
Under våra träffar utforskar vi oss själva genom undervisning och ceremonier. Träffarna syftar till att ge dig en djupare förståelse och insikt om hur du kan ta ledarskap på din livsväg. Kontakten med ditt hjärta för dig bortom dina föreställningar om dig själv och livet.

Kunskapen stödjer dig att följa ditt hjärtas längtan. Resan börjar ofta i det lilla, i insiktsfull kontakt med dina egna val och livsmönster, din längtan till helhet och läkning. Gruppens dynamik ger utrymme för att lära och växa tillsammans.

Min vision är att medverka till det kollektiva uppvaknandet, i det stora skifte vi alla är med om och förmedla kunskap om hur vi kan navigera i denna tid av förändring. Hur vi kan gå med energin i stället för emot och bli mer medvetna och närvarande i oss själva, med andra och med livet självt.

Jag, Katarina, som leder dessa träffar, har sedan 1990 studerat shamansk kunskap och sedan 2002 går jag mitt hjärtas väg och studerar inom Sweet Medicin Sundance Path. Jag är själv lärling i min egen utvecklingsprocess.

Profetian om Regnbågsbron & Den Gyllene Hästen

Profetian är en vision som Twisted Hairs siare fick när de drömde sig in i de sjungande kristallskallarna. De hade bett att få se potentialen och den troliga vägen för mänsklighetens och planetens framtid. De såg en kapplöpning mellan fyra hundar, som med tiden förändrades till fyra hästar. Dessa representerar våra val vid kritiska vändpunkter i mänsklighetens utveckling och hur vi relaterar till varandra och Gammelmoder Jord.

Den Röda Hästen bär jordens förändringar såsom jordskalv, översvämningar och vulkanutbrott. Gammelmoder Jord kan på så sätt återställa balansen och rena sig själv.

Den Vita Hästen bär den påverkan av industrialisering och teknologi som offrar jordens resurser för ekonomisk vinning.

Den Mörka Hästen bär på mänsklighetens skugga – det värsta inom oss. Den göder sig på rädsla, krig och förtryck och springer för egots vinning.

Den Gyllene Hästen bär på individualitet, frihet och fred. Den springer för att tända hjärtats ljus så att vi kan leva i kärlek. För att människorna skall överskrida gränser, leva i harmoni med varandra och värna om Gammelmoder Jord och det liv hon föder fram. Den Gyllene Hästen bär på det bästa inom oss, vår potential så som upplysta människor – Regnbågskrigare av ljuset.

 

För att läsa mer om skolan, gå in på www.asakullberg.se Klicka vidare på Regnbågsdraken
Kontakt, intresseanmälan och frågor: floweringwind@gmail.com eller ring: 0730-777817
Varmt välkommen!

www.katarinaodman.se