Kraniosakral Terapi

Heather Telford

htelford@hotmail.com/ telnr 0766376886

Behandlingar i Osteopatisk Kraniosakral Terapi

Kraniosakral Terapi har sitt ursprung i Osteopatisk Medicin.
Det är en behandlingsmetod där du assisteras via varsamma handpositioner, med ett lätt tryck, som gör det möjligt att känna de minsta, mest subtila rörelserna i kroppens olika vävnader och strukturer.

All levande vävnad rör sig kontinuerligt, och förenklat kan man säga, att när vår kropp inte mår bra är den alltid utsatt för någon typ av stress, som i sin tur hämmar dessa naturliga rörelser.

Kraniosakral Terapi syftar till att minska dessa stressreaktioner och understödja kroppen att hitta tillbaka till de ursprungliga rörelserna av hälsa och välbefinnande. 
Detta sker till stor del genom en balansering av vårt nerv-, samt hormonsystem, som båda fungerar som överordnade styrsystem i vår kropp.

Utifrån kunskapen om kroppens anatomi och fysiologi, samt kunskapen om hur olika vävnader och strukturer rör sig i hälsa, assisteras kroppen till denna balansering och självläkning.

Kraniosakral Terapi har visat sig vara effektiv inom ett brett område av medicinska problem associerade med smärta och värk, stress, trauma, sjukdom och dysfunktion.