Kinesologi

SANATOS AB
kinesiolog
Monica Leu Agelii
Kinesolog


Kontakt:
Mobil: 0739 40 18 99
Email: monica.leu@protonmail.com

År 2008 doktorerade jag i medicinsk vetenskap och har sedan dess forskat på riskfaktorer för kroniska sjukdomar. För några år sedan började jag inse hur mycket av det vi äter som påverkar oss och det försökte jag fokusera på i min forskning. Hur bristen på D-vitamin är kopplad till sjukdom blev en stor passion för mig. Detta ledde till att en hel ny värld öppnades för mig: kinesiologin.
Jag har utbildat mig till kinesiolog på Biopatiakademin. Utöver min praktik har jag också en deltidstjänst som forskare.

Vad är kinesiologi?

Med hjälp av den biopatiska kinesiologin kan man hitta frekvensstörningar som är kopplade till virus, bakterier, svamp, parasiter, tungmetaller, kemikalier, toxiner, födoämnen, pollen, djur, mögel, strålning, näringsobalanser, hormonobalanser, meridianobalanser, känslor m.m. Man kan också se vilka organsystem och kroppsdelar som dessa obalanser påverkar, testa kroppens förmåga att rensa ut gifter, samt mäta energinivå och stressnivå. För rörelseapparaten ingår behandlings-systemet Orto-aku.
I den biopatiska kinesiologin ingår prioritetstestning, d.v.s. man testar vilken eller vilka obalanser som är viktigast att ta hand om först och vilken terapi som är lämpligast. Detta gör att man kan minimera antalet preparat och förkorta behandlingstiden. Källa: Biopatiska Kinesiologiskolan i Norden,
www.biopatiskkinesiologi.se

Hur går besöken till?

Första besöket
Vid första besöket går vi genom nuvarande besvär, sjukdomshistoria och matvanor. Sedan gör vi enanalys där jag testar om det finns allergier, födoämnesöverkänslighet, hormonobalanser mm. Utifrån analysen kommer jag med förslag på födoämnen att undvika, om det finns sådana, samt förslag på kost och preparat som hjälper kroppen att hitta vägen tillbaka till hälsa. Första besöket kan ta upp till 2 timmar.

Pris: 900 kr

Återbesök

Vi följer upp förändringar från första besöket och fokuserar på hur man går vidare. Återbesöket tar ungefär 1 timme.
Pris: 750 kr